Oferta - Agrolim, Limanowa, Kościuszki 50, pilarki, pilarka, kosiarki, kosiarka, wiertnice, wiertnica, opryskiwacze, opryskiwacz, kosy, kosa, nożyce, panele podłogowe, panele ścienne, panele PCV, folie, folia, drabiny, narzędzia, elektronarzędzia, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, doniczki, odśnieżarki, odśnieżarka, ziemie, ziemia, parapety, parapet, węże ogrodnicze, autoryzowany serwis, Oleo-Mac, Solo, Honda, Briggs&Stratton, Fiskars, Agroma, Kwazar, Marolex

Przejdź do treści

Oferta

Te Πatwe w obsΠudze oraz szybkie urzàdzenia charakteryzujàce si´ wysokim momentem obrotowym, równie˝ przy
niskich obrotach, sà idealne do najró˝niejszych zastosowaƒ w rolnictwie, np. do okrzesywania, przygotowania
drewna na opaΠ, Êcinania oraz przerzynki Êrednich i wi´kszych drzew.
Wał silnika z kutej stali oraz tłok z dwoma pierścieniami gwarantują większą wytrzymałość i trwałość.
Dekompresor, pompka rozrusznika oraz póΠautomatyczne ssanie umo˝liwiajà Πatwy rozruch w ka˝dej sytuacji, a
jednocz´Êciowy uchwyt, nie posiadajàcy poΠàczenia z silnikiem, gwarantuje du˝à sterownoÊç urzàdzenia.
Automatyczna, regulowana pompa olejowa z korpusem z aluminium: zapewnia maksymalną wytrzymałość, nie podaje oleju
na biegu jałowym ograniczając zanieczyszczenie środowiska.
Model 952 jest dostępny tylko na niektórych rynkach.
Agrolim s.j.
ul. Kościuszki 50
34-600 Limanowa
K o n t a k t :
tel. sklep: 183374050
tel. serwis: 183378540
agrolim@agrolim.pl
Z a p r a s z a m y :
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 13:00
Wróć do spisu treści